Sunday, December 6, 2009

Bandilang Panawagan

Narito ang isang panawagang nauukol sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas,
saanman ang kanilang kinaroroonan, sa loob o sa labas ng Pilipinas:

"MAGSANIB-LAKAS, PILIPINAS!
IHANDOG SA MUNDO ANG KAISAHANG TOTOO!"

No comments:

Post a Comment